– Fri bar er hyggelig til det går for langt, sier leder for HR-tjenester Terje Haugen i INTUNOR.

Tipsene for et hyggelig julebord

Publisert 05.12.2019

Det er desember og julebordsesongen er godt i gang. Leder for HR-tjenester Terje Haugen i INTUNOR har tre tips for å gjøre julebordet så hyggelig som mulig.

Julen nærmer seg med stormskritt og mange bedrifter feirer med julebord. Dessverre er også desember høysesong for seksuell trakassering og andre uønskede hendelser. Risikoen for det kan reduseres med tre enkle tiltak, mener HR-rådgiver Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting.

Haugens første råd er å ta en prat med festdeltakerne om forventninger før arrangementet.

– Under et avdelingsmøte bør man minne de ansatte om bedriftens nulltoleranse for trakassering og plikt til å melde ifra om uønskede hendelser. Min erfaring er at det har en preventiv effekt, innleder HR-eksperten.

– Det er viktig å minne om at disse reglene også gjelder ovenfor de som jobber under arrangementet. Berusede juleborddeltakere har en tendens til å «tulle» med servitørene. Det er ikke greit, fortsetter han.

Fri bar og baksnakking

Samtidig bør det ikke legges opp til et altfor høyt alkoholinntak, råder HR-eksperten.

– Fri bar er hyggelig til det går for langt. Jeg foreslår at bedriften kun sponser noe i glasset til maten. Resten av pengene kan brukes på annen god underholdning.

Haugens siste tips er å oppfordre de ansatte til å bli kjent med hverandre på et personlig plan fremfor å snakke om jobb.

– For et par år siden viste en undersøkelse av Respons Analyse at 18 prosent har opplevd baksnakking på julebord. Samtidig hadde syv prosent opplevd brudd på taushetsplikten. Det er ikke kult, og potensielt straffbart. Dropp det.

Dersom uønskede hendelser oppstår, oppfordres bedriften til å rådføre seg med en HR-rådgiver. De vet hvilke tiltak som bør iverksettes.

Ønsker du hjelp med å håndtere varslingssaker og/eller få på plass varslingsrutiner? Ta kontakt med INTUNOR HR Consulting ved Terje Haugen på terje.haugen@intunor.com eller ring på 92 80 94 64.