Kvinne med personalhåndbok.

Hva er en personalhåndbok? Dette inneholder en personalhåndbok

Publisert 09.10.2020

Personalhåndboken fungerer som et oppslagsverk for ansatte og bidrar til at medarbeiderne får den informasjonen de trenger. Samtidig sørger den for at ledere får frigjort tid til andre viktige oppgaver.

Hva inneholder en personalhåndbok?

Personalhåndboken bidrar til å redusere unødvendig tid og ressurser brukt på personalrelaterte henvendelser i bedriften. Når du har laget den én gang, kan du alltid henvise til personalhåndboken når vanlige spørsmål dukker opp: Et smart verktøy for ledere med personalansvar som ønsker å frigjøre tid.

Personalhåndboken bør være et såkalt levende dokument som endres fortløpende etter den personalpolitikken som selskapet til enhver tid beslutter, samt være i henhold til endringer i lovverk og internt avtaleverk. Det er selvsagt ikke slik at man skal unngå å kontakte nærmeste leder hvis man lurer på noe. Det handler mer om å gjøre noen enkle grep for å frigjøre deler av tiden til ledere med personalansvar.

Eksempler på spørsmål som ofte oppstår kan være ammefri og lunsjpauser, til ferieavvikling, sykefraværsrutiner og reisepolicy.

Les mer om INTUNORs HR-tjenester her.

Fordeler med personalhåndbok

Håndboken bidrar også til å skape forutsigbarhet og struktur i arbeidshverdagen ved at den utgjør en del av det felles rammeverket som alle på arbeidsplassen navigerer ut ifra. Mange innkluderer blant annet selskapets verdier og overordnede strategi som en del av arbeidet med å fremheve hvordan man ønsker å ha det på arbeidsplassen. Det påvirker igjen både arbeidsmiljøet, samt måten man jobber med kunder på.

Dette bør en personalhåndbok inneholde

En personalhåndbok bør omtale følgende:

 • Visjon og formål
 • Personalpolitikk
 • Velferdsordninger
  • Forsikring
  • Bedriftshelsetjeneste
  • Kantine
 • Ansettelsesforhold
 • Arbeidsreglement
 • Sykdom og permisjon
 • Rettigheter og plikter
 • Varslingsrett
 • Arbeidstøy
 • HMS
 • Etiske retningslinjer
 • Arbeidsreglement
 • Utbetaling av lønn
 • Reisepolicy
 • Arbeidstimer og timeregistrering
 • Tillitsvalgtordning
 • Pensjonsordning
 • Ferie
 • Organisasjonskart

Trenger du hjelp til å utarbeide en personalhåndbok eller gjennomgå den dere har i dag? Ta kontakt med Elin Kvale i INTUNOR HR Consulting på 940 16 854 eller elin.kvale@intunor.com.