Har du oppdatert arbeidskontrakten med tanke pa hjemmekontor

Har du oppdatert arbeidskontrakten med tanke på hjemmekontor?

Publisert 10.09.2021

I kjølvannet av en lang periode med hjemmekontor, er det flere spørsmål som dukker opp i saker knyttet til arbeid fra hjemmet. Våre rådgivere ser endringer i ansattes ønsker, samtidig som skillelinjer mellom arbeid hjemmefra og hjemmekontor ikke er tydelig redegjort for i virksomheten.

– Arbeidssted skal reguleres i arbeidsavtalen og noen omtaler muligheten for å arbeide hjemmefra. Det er imidlertid få som har regulert ordningen med hjemmekontor i egen avtale, jf krav i forskrift, sier Terje Haugen i HR- og lønnsavdelingen.

Separat avtale?

– Vi anbefaler derfor at det utarbeides separate avtaler om arbeid som utføres i arbeidstakerens hjem, også om det pr definisjon ikke er snakk om hjemmekontor.

Han anbefaler at virksomheten først utarbeider en strategi for endring og bruk av ulike arbeidsformer, samt en policy for «hjemmekontor».

Ønsker du bistand med arbeidskontrakter? Ta kontakt med Terje Haugen på 92 80 94 64 eller terje.haugen@intunor.com.