Dette er gode arbeidsavtaler

Publisert 19.06.2020

Mange kunder har erfart at deres arbeidsavtaler er mangelfulle.

I kjølvannet av koronakrisen har det de siste ukene kommet flere henvendelser til oss om arbeidsavtaler, sier Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting. Mange kunder ønsker hjelp til utforming av avtaler, eller opplever at de eksisterende er utydelige og/eller mangelfulle.

– Ansatte skal alltid ha en skriftlig arbeidsavtale, sier Haugen, og tilføyer at det er arbeidsgiver som er den profesjonelle part og de bør påse at utfyllende avtaler er på plass før tiltredelse.

Det er flere krav til hva avtalen skal inneholde, men likevel ser vi dessverre at mange kunder har for utydelige utforminger i avtalene sine, og da blir det fort støy. Et godt eksempel er at man ikke har regulert hva som skjer med utbetaling av sykepenger og omsorgspenger utover 6G, og mange er heller ikke klar over at NAV kun refunderer inntil 6G av det selskapet har forskuttert.

– Som leder er det din jobb å påse at arbeidsavtalen er på plass, og feil bruk av arbeidsavtaler kan få svært uønskede konsekvenser for selskapet, understreker Haugen.

Nulltimerskontrakter

Nå går vi også inn i en høysesong for tilkallingsvikarer, og i den forbindelse var det flere selskaper som i fjor var nødt til å legge om sin praksis ihht de nye reglene om fast ansettelse som trådte i kraft 1.januar 2019, der hensikten var å unngå såkalte "nulltimerskontrakter".

Flere selskaper har hatt som praksis å inngå løpende avtaler med tilkallingsvikarer, hvorpå vikaren signerer på et skjema for en gitt periode vedkommende arbeider. Ved å følge en slik praksis i dag vil den ansatte kunne anses som fast ansatt ihht de nye reglene. Det vil forståelig nok kunne ha betydelige konsekvenser på sikt.

– Det handler om tydelige forventningsavklaringer for både arbeidstaker og arbeidsgiver, forklarer Haugen.

Arbeidsavtalen som et verktøy

Arbeidsavtalen er et verktøy i den forbindelse, og det gjelder å være "føre var" og ha dette ordentlig på plass før tiltredelse. Dårlige avtaler kan ha svært uheldige konsekvenser for begge parter.

Ønsker du hjelp til å utforme gode arbeidsavtaler eller andre ansatt-/onboardingsrutiner? Ta kontakt med Terje Haugen, Manager HR i INTUNOR HR Consulting, på terje.haugen@intunor.com eller tlf. 92 80 94 64.

INTUNOR HR Consulting er en spesialistavdeling som leverer rådgivning og konsulentbistand i hele spekteret innen HR og personal. Trenger du hjelp? Se https://www.intunor.com/arbeidsavtaler