Frist Foretaksregisteret 1

Viktige frister for registrering i Foretaksregisteret

Publisert 13.09.2022

I år er 10. oktober fristen for å sende inn vedtak om fisjon, fusjon, kapitalnedsettelse eller avvikling til Foretaksregisteret.

Årets frist for å registrere endringer i foretaket er 10. oktober. Det er flere ting som må registreres i Foretaksregisteret, blant annet restrukturering, kapitalendring og avvikling. Dersom du sender info om endringer via papirskjema, må dette sendes før 1. oktober.

I tillegg til vedtakene må du også sende inn gjennomføringsmelding til Foretaksregisteret. Fristen for dette er i år mandag 5. desember. Meldinger som mottas etter denne fristen kan det være vanskelig å få registrert innen utgangen av året. Gjennomføringsmeldinger som sendes via papirskjema har frist 30. november.

Raskt svar fra Brønnøysundregisteret

Når du sender inn endringene i Samordnet registermelding, vil endringer om restrukturering, kapitalendring og avvikling bli registrert automatisk i Foretaksregisteret. Liste over hvilke endringer som blir behandlet maskinelt finner du her.

Som regel vil du få svar fra Brønnøysundregisteret innen en time, men dersom endringsmeldingen inneholder vedlegg, du har en melding som ligger til behandling, eller det er mangler knyttet til saken vil du ikke få svar innen en time. Det samme gjelder melding om fusjon.


Ønsker du bistand med registrering i Foretaksregisteret? Ta kontakt med Intunor Advisory her.