Dagpenger

Feriepenger på dagpenger er vedtatt

Publisert 26.05.2021

Stortinget har vedtatt en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021. Disse feriepengene blir utbetalt sommeren 2021 og 2022.

Stortinget har som nevnt vedtatt en midlertidig rett til feriepenger for dagpenger mottatt i hele 2020 og 2021. Disse feriepengene blir utbetalt sommeren 2021 og 2022.

Satsen som benyttes når feriepengene skal beregnes er på 10,2 prosent, av utbetalte dagpenger i beregningsperioden.


Noen vil ikke har rett til feriepenger

De som per 7. juni har rett til fire uker ferie med dagpenger vil ikke ha rett på feriepenger etter den midlertidige ordningen. De vil motta dagpenger i ferien, og vil derfor ikke motta feriepenger i tillegg.


Spørsmål? Ta kontakt med din regnskapsfører.