Ferie i oppsigelsesperiode

Ferie i oppsigelsestiden

Publisert 26.05.2021

Ved oppsigelse fra arbeidsgiver kan ikke arbeidsgiver legge ferien i oppsigelsestiden uten arbeidstakers samtykke. Unntaket er der hvor oppsigelsesfristen er på tre måneder eller lenger. Da kan ferie kreves avviklet i oppsigelsestiden innenfor rammene i ferieloven.

Arbeidstaker kan motsette seg at allerede fastsatt ferie avvikles i oppsigelsestiden.

I og med at arbeidsgiver har siste ordet om når ferien skal avvikles, kan arbeidstaker i utgangspunktet ikke kreve å få avvikle ferien i oppsigelsestiden. Arbeidstaker kan likevel kreve at ferie avvikles før oppsigelsesfristens utløp dersom det ellers ikke vil være tid til å avvikle ferie innenfor hovedferieperioden (1. juni - 30. september) eller innenfor ferieåret.

Den ansatte har krav på å få avviklet ferie hos eventuell ny arbeidsgiver dersom den ansatte ikke får avviklet ferie inneværende år før den ansatte avslutter et arbeidsforhold. Dette gjelder dersom den ansatte tiltrer innen 30. september samme år.


Utbetaling av opptjente feriepenger.

Når en ansatt slutter skal årets opptjente feriepenger utbetales siste vanlige lønningsdag før fratreden, evt. ved et sluttoppgjør første vanlige lønningsdag etter fratreden.


Spørsmål? Ta kontakt med din regnskapsfører.