Ferie for nyansatte

Ferie for nyansatte

Publisert 26.05.2021

Arbeidstakere har både rett og plikt til å avvikle ferie selv om vedkommende begynner i ny jobb. For å kunne kreve ferie hos ny arbeidsgiver, er forutsetningen at vedkommende ikke har avviklet full ferie hos tidligere arbeidsgiver.

For at arbeidsgiver kan kreve at arbeidstaker tar ferie er det en forutsetning at vedkommende har opptjent feriepenger foregående år hos eksisterende eller tidligere arbeidsgiver.

Arbeidstaker som tiltrer senest 30. september i ferieåret kan kreve full ferie (25 virkedager) innen utløpet av samme ferieår.

Tre ukers ferie i hovedferieperioden (1. juni - 30. september) kan bare kreves av den som tiltrer innen 15. august i ferieåret.

Tiltrer den ansatte etter 30. september, har vedkommende likevel krav på minst en uke ferie samme år.


Manglende opptjening av feriepenger

Arbeidstaker som ikke har full opptjening av feriepenger, kan motsette seg avvikling av feriefritid og eventuell tilleggsfritid i den utstrekning feriepengene ikke dekker lønnsbortfallet under feriefraværet.

Dette gjelder likevel ikke hvis bedriften helt eller delvis innstiller driften i ferien.


Spørsmål? Ta kontakt med din regnskapsfører.