Spørsmål og svar i forbindelse med permittering

Publisert 16.04.2020

INTUNORs avdeling for HR-relaterte konsulentoppdrag opplever at det er noen spørsmål som går igjen. Vi har samlet dem.

Arbeide under permittering?

Det kan oppstå et behov for å ta én eller flere arbeidstakere tilbake i jobb for en kortere periode etter at permitteringen er iverksatt. Arbeidstakere kan uføre arbeid under permitteringsperioden, men dette kan ikke strekke seg ut over sammenhengende 6 uker.

Varer arbeidet mer enn 6 uker, vil permitteringsperioden opphøre, det må gis nytt varsel og utbetales nye lønnspliktdager. Arbeidstaker kan jobbe i flere 6-ukers perioder under permitteringsperioden. Arbeidstaker må informere NAV via meldekortet om antall timer arbeidstakeren har arbeidet.

Ferie i forbindelse med permittering?

Ansatte som er permittert skal avvikle ferie som normalt og melder dette til NAV. Merk dog at dersom noen tar ut ferie over 6 uker (overført + ordinær), så må som hovedregel den ansatte søke om dagpenger på nytt. Når den ansatte tar ut feriedager i permitteringsperioden har vedkommende ikke rett til dagpenger i ferieperioden.

Når ansatte avbryter permitteringsperioden fordi han/hun (blir syk eller) tar ferie, blir permitteringsperioden forlenget tilsvarende, uten at det påløper ny arbeidsgiverperiode.

Det skal dog sies at dersom avbruddet fører til at permitteringsperioden forskyves utover det tidspunktet som er angitt i permitteringsvarselet, må arbeidsgiver skrive en ny erklæring som forklarer årsaken til fortsatt permittering og lengden på permitteringen.

Er det for sent å permittere med to dagers varsel?

Muligheten for å permittere ansatte med to dagers varsel er snart over. Etter en måned med koronakrise, og etter at man har sett hvilke konsekvenser pandemien har medført, kan det bli vanskelig å argumentere for to dagers varslingsplikt, hvorpå ordinær varslingspliktplikt på 14 dagen kan blir gjeldende.

Trenger du bistand i HR-relaterte spørsmål? Ta kontakt med Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting på terje.haugen@intunor.com, eller ring 92 80 94 64.