Bedrift som søker lønnstilskud.

Få inntil kr 25.000 kr/mnd for å ta ansatte tilbake i jobb

Publisert 04.05.2021

En ny lønnstøtteordning trer nå i kraft. Den gir bedrifter inntil 25.000 kr/mnd for ansatte man tar tilbake i jobb. Ordningen gjelder ut juni.


Nå kan bedriften søke om lønnsstøtte

Arbeidsgivere som tok tilbake egne ansatte helt eller delvis fra permittering etter 5. mars 2021 kan nå søke lønnsstøtte for perioden 15. mars til 30. april 2021. Søknad om lønnsstøtte for perioden 1. mai – 30. juni 2021 kan skje i september 2021.

Disse kan få tilskudd

Kriteriene for å få lønnsstøtte er som følger:

  • Omsetningsfall på over 15 % (mot periode i 2019)
  • Ansatte må ha vært registrert helt eller delvis permittert 5. mars 2021 og på én av datoene: 15.11., 1.12., 15.12., 31.12.2020 eller 15.1.2021
  • Den ansatte må ha mottatt minst 80 % av beregnet støttebeløp som lønn/provisjon i gitt periode
  • Ingen andre ansatte som fyller samme funksjon/arbeidsoppgaver kan være blitt permittert, sagt opp eller fått redusert arbeidstiden i søknadsperioden, med mindre dette er gjort grunnet geografiske variasjon i smitteverntiltak
  • Selskapet må ha betalt skatter, avgifter og forskuddstrekk forfalt før 29. februar 2020, samt ha levert pliktige rapporteringer og meldinger med forfall i perioden 1. januar 2019 til 15. mars 2021.


Slik fungerer ordningen

Bedrifter med mer enn 70 prosent omsetningsfall får inntil 25.000 kroner i måneden pr. ansatt. For bedrifter med lavere omsetningsfall er det en trappetrinnsmodell som avgjør hvor mye man får.

Det siste steget i modellen er et omsetningsfall på 15 prosent. Da får man inntil 10.000 kroner i tilskudd pr. måned pr. ansatt.

Støttebeløpet påvirkes av den ansattes stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall dager den ansatte har vært tilbake i jobb.


Vi hjelper deg

Dersom du har planer om å søke tilskudd er det viktig at du kommer i gang tidlig. Fullstendig oversikt over vilkår finnes på Skatteetatens nettsider.

INTUNOR har etablert et team av spesialister som også kan bistå.


Ta kontakt med rådgiver Terje Haugen på terje.haugen@intunor.com eller ring +47 928 09 464 for bistand.