Okt AGA 2023 1

Fem prosent ekstra arbeidsgiveravgift i 2023

Publisert 11.01.2023

Fra 1. januar i år må arbeidsgiver betale fem prosent ekstra arbeidsgiveravgift for ansatte med en årslønn på over 750 000 kroner.

Ekstra arbeidsgiveravgift (AGA) beregnes fra den måneden den ansattes lønn overstiger grensen på 750 000 kroner. Det er arbeidsgiver som må beregne og innbetale den ekstra arbeidsgiveravgiften løpende fra den måneden beløpsgrensen overstiges.


Beregningsgrunnlag for arbeidsgiveravgift

I dag ligger arbeidsgiveravgiften på 14,1 prosent for de fleste virksomheter, men med den nye ekstraavgiften blir AGA på totalt 19,1 prosent for mange bedrifter. I Troms og Finnmark er AGA på null prosent i dag, men ekstra arbeidsgiveravgift innføres også her.

Beregningsgrunnlaget for arbeidsgiveravgiften er lønn og andre skattepliktige utgiftsgodtgjørelser og naturalytelser.

Gjelder ikke pensjon

Det skal ikke beregnes ekstra arbeidsgiveravgift for tilskudd og premiebetaling til kollektiv pensjonsordning i grunnlaget


Ulike arbeidsgivere?

Ekstra arbeidsgiveravgift gjelder kun på lønn over 750 000 kroner hos samme arbeidsgiver. For arbeidstakere som har flere arbeidsgivere og i sum har en årslønn som overstiger grensen, vil ikke økt AGA gjelde.

Ansatte som har ulike arbeidsforhold hos samme arbeidsgiver og har en lønn på mer enn 750 000 kroner totalt, skal ha økt arbeidsgiveravgift. Dette er fordi lønnen må ses på som samlet fra den enkelte arbeidsgiver.

Dersom en bevisst prøver å unngå økt AGA, ve for eksempel å dele opp en stilling under ett konsern, vil Skatteetaten kunne foreta en gjennomskjæring.


Midlertidig økt arbeidsgiveravgift?

Det er nevnt at den ekstra arbeidsgiveravgiften kun skal være midlertidig for å bidra til inndekning i statsbudsjettet for 2023. Men hvor lenge den økte avgiften skal vare er ikke avklart.


Hvordan kjøre lønn med ekstra AGA?

Dersom du kjører lønn for kunder, er det viktig at du informerer de ulike kundene om den økte arbeidsgiveravgiften. Det er viktig at du også oppklarer med økonomisystemet du bruker om den økte AGAen vil bli automatisk utregnet, eller om du selv må legge til dette.