Regnskapsfører hjelper en bedrift med årsoppgjør

Dette kan en regnskapsfører hjelpe med

Publisert 06.01.2022

Det er strenge krav til hvordan regnskapet skal føres og viktige frister som du må overholde. For å være sikker på at regnskapet blir riktig kan det ofte være lurt å få hjelp av en regnskapsfører.


Når du driver bedrift, er det mye du må sette deg inn i. En av tingene er regnskapet. Du kan enten føre det selv, eller få hjelp av en regnskapsfører.

Dersom du har en omsetning på over 50.000 kroner, er du bokføringspliktig og må føre regnskapet i henhold til føringene i bokføringsloven.


Hvorfor ha regnskapsfører?

Det er veldig viktig at regnskapet føres riktig og har all informasjon som trengs. I tillegg er det også mange ulike frister du må forholde deg til når du driver et selskap.

Å rette opp i feil i regnskapet er både tidkrevende og kan bli veldig dyrt. Dersom noe er ført feil, eller du ikke har levert inn viktig og riktig dokumentasjon innen fristen, kan du få store bøter.

Da kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører som sikrer at regnskapet ditt blir gjort riktig, og du slipper å tenke på alle de ulike fristene o.l. I Intunor hjelper vi bedrifter i mange ulike bransjer med å føre regnskapet. Få ditt pristilbud her.

Dette kan en regnskapsfører hjelpe deg med:


1. Årsregnskap

En av de største arbeidsoppgavene til en regnskapsfører er å hjelpe kundene sine med årsregnskapet. Her konkluderes regnskapsåret, og alt av bilag og dokumenter skal slås sammen til ett dokument.

Årsregnskapet forteller hvordan virksomheten din gjorde det i det forrige regnskapsåret, og du ser om du har gått med overskudd eller underskudd. Alt fra inntekter og utgifter fra bedriften vises i årsregnskapet.

Dette er en stor jobb, og noe du er pliktig å levere til myndighetene. Derfor kan det være lurt å få hjelp av en regnskapsfører til å gjøre denne jobben.

Finn din regnskapsfører her


2. Betale og rapportere MVA

Dersom du har over 50.000 kroner i omsetning i løpet av et år, må du registrere deg i Merverdiagviftsregisteret. Da må du kreve inn MVA eller moms på varer og tjenester som du selger.

De aller fleste virksomheter sender inn MVA-melding seks ganger i året. Disse fristene kan komme brått på, og være vanskelige å huske, og det kan ofte lønne seg å få hjelp av en regnskapsfører med denne oppgaven.


3. Avskrive eiendeler

Eiendeler som du har kjøpt til bruk i virksomheten din kan du avskrive i regnskapet. Dette gjelder for produkter som har en forventet levetid på mer enn tre år, og som koster minst 15.000 kroner.

Når du avskriver eiendelene i regnskapet ditt, reduserer du verdien på dem etter hvert som de blir eldre. Få hjelp av en regnskapsfører til å se hvilke eiendeler du kan avskrive.


4. Sikre at bilagene føres riktig

En regnskapsfører kan hjelpe deg med å føre bilag og fakturaer i regnskapet. Da er du sikker på at de føres på riktig måte, og at de ulike inntektene og utgiftene står på riktig måned.

Dersom bilag føres feil i regnskapet, kan du ende opp med å betale feil skatt og du vil ikke få riktige regnskapstall.

Det kan også være utfordrende å vite hvor og hvordan de ulike bilagene skal føres, og vi anbefaler derfor å få hjelp av en regnskapsfører til dette.


5. Utbetale lønn

Dersom du har ansatte i bedriften din, må du utbetale lønn til disse hver måned. Det er din oppgave å regne ut skatt, pensjon, arbeidsgiveravgift, trygdeforsikring o.l.

Siden dette for mange næringsdrivende kan være en stor oppgave, kan det være lurt å få en regnskapsfører til å kjøre lønn for deg.


6. Økonomisk rådgivning

Regnskapsførerne i Intunor, hjelper deg ikke bare med regnskapet. De gir deg også gode råd til hvordan du kan spare penger og øke lønnsomheten i din bedrift.

En regnskapsfører skal virke som en sparringspartner som vil det beste for deg og virksomheten din. De skal sørge for at du får ut det beste av de ressursene du har, og ønsker å styrke lønnsomheten og likviditeten i din bedrift.

Kom i kontakt med din regnskapsfører