Årsregnskapet forklares av en regnskapsfører til kunder av han.

Årsregnskap: 6 ofte stilte spørsmål (FAQ)

Publisert 24.12.2020

Årsregnskap enkelt forklart

Ved årsskiftet starter de fleste norske bedrifter med å utarbeide årsregnskapet for det foregående året. Myndighetene krever at årsregnskapet sendes inn i Altinn innen 30. juni. Likevel er det smart bli ferdig tidligere. Vi svarer på de mest normale spørsmålene.


Hva er årsregnskap?

Årsregnskapet danner et bilde av virksomhetens lønnsomhet, utvikling og risiko etter endt regnskapsår. Det danner grunnlaget for skatter og avgifter, og er lovpålagt for alle norske aksjeselskap. Et komplett årsregnskap inneholder en resultatrapport, balanseoppstilling og noter. Utarbeidelse av regnskap er noe mange betaler unødig mye for. Vi har funnet at norske bedrifter kan spare inntil 35 prosent med enkle grep. Derfor anbefaler vi at man velger en fremoverlent partner i utarbeidelse av årsoppgjøret.


Årsregnskap frist 2021?

I 2020 ble fristen for innlevering av årsregnskapet utsatt med to måneder. Slik blir det trolig ikke i år. Dermed gjelder den ordinære fristen, som er 30. juni 2021.

Ønsker du hjelp med årsoppgjøret? Klikk her for å lese mer om våre årsregnskapstjenester.


Signering av årsregnskap?

Årsregnskapet skal signeres av styret og daglig leder. Det finnes flere løsninger for elektronisk signering av årsoppgjør. Visma Sign, Sticos Proff, og Verified er alle gode og kjente løsninger. Her signerer man med Bankid.

Vi hjelper deg gjerne med å finne en god løsning? Ta kontakt med en rådgiver.


Årsregnskap nystiftet selskap?

Dersom bedriften er stiftet etter 30. juni, trenger man ikke utarbeide et årsregnskap. Da kan man isteden velge å slå det sammen med neste år. Man er heller ikke nødt til å varsle Regnskapsregisteret.


Må jeg ha revisor?

Små virksomheter trenger normalt ikke revisor. Aksjeselskapet kan velge bort revisjon dersom inntektene er lavere enn 6 millioner kroner, balansesummen er under 23 millioner kroner og antall årsverk er under 10.


Når kommer årsregnskap på Proff?

Årsregnskapet regnes som offentlig informasjon. Erfaringsvis kommer årsregnskapet på Proff et par dager etter det tilgjengeliggjøres i Brønnøysundregistrene. Etter at årsregnskapet er sendt inn i Altinn, tar det normalt en dag før det er offentlig.

Trenger du hjelp med årsoppgjøret? Kontakt oss.

Ebok Rimelig Regnskap