Det er viktig å hjelpe regnskapsføreren med å ferdigstille regnskapet. Hvis ikke kan det bli dyrt, advarer Elise Redse Bratfos i INTUNOR Services.

Rimelig årsregnskap

Publisert 17.09.2020

Synes du ferdigstillelse av årsregnskapet er dyrt? Det finnes mange måter å spare seg for kostnader knyttet til årsoppgjøret. Årsregnskapet kan faktisk bli ganske billig dersom du stiller godt forberedt. Vi forteller deg hvordan.


Billig regnskap på 1-2-3

Én gang i året må norske bedrifter levere et komplett årsregnskap til myndighetene. Formålet er å formidle nyttig informasjon om virksomhetens økonomiske utvikling og finansielle stilling. Koordinator Elise Redse Bratfos i INTUNOR forteller at det er mye å spare på å være proaktiv og behjelpelig i prosessen med å ferdigstille årsregnskapet.

Beregn din pris på regnskapstjenester fra INTUNOR her.

Dersom bedriften er tidlig ute med å levere nødvendig dokumentasjon til regnskapsføreren, er prosessen kjapp og rimelig, forteller hun.

– Årsoppgjøret trenger ikke være dyrt. I tilfeller hvor regningen blir høy skyldes det som oftest at regnskapsføreren må bruke tid på å be om dokumentasjon. Derfor anbefaler vi alltid at kundene løpende samler på bilag som er relevante for årsoppgjørsprosessen. Det gjelder blant annet inngående og utgående fakturaer, kassaoppgjør, bankbilag, samt transaksjoner ved kjøp og salg av aktiva, sier hun.

Last ned vår gratis ebok: «7 Grep for rimeligere regnskap»


Mye å spare på å være tidlig ute

Den første fristen bedriftene må forholde seg til er 31. januar. Da skal aksjonærregisteroppgaven leveres. Regnskapssjefen opplever at bedrifter som er raskt ute med å ferdigstille årsregnskapet ofte gjør det bedre driftsmessig.

– Det sier seg selv at bedrifter som kaster bort ressurser på bøter, økonomikonsulenter, og revisorer har mindre ressurser til å investere i egen virksomhet.

– Jeg ser også at de som er tidlig ute med å ferdigstille regnskapet har en tendens til å tjene mer penger på driften. Det skyldes nok at de har mer tid til å stake ut kursen for hvor selskapet skal i tiden som kommer fremfor å fokusere på fortiden.

Les også: «Billig regnskapsfører: Slik får du regnskap til lav pris»


Fem tips for et bedre årsoppgjør:

  1. Vær tidlig ute. Lever all nødvendig dokumentasjon til regnskapsføreren før den spør (varetelling, fakturaer, kvitteringer på utlegg etc.). Forsøk å sende dokumentasjonen i én «bulk» fremfor sporadiske eposter.
  2. Vær ajour. Start det nye regnskapsåret best mulig. Sørg for at regnskapet er ajour fra måned til måned.
  3. Vær tilgjengelig. Unngå at revisor og regnskapsfører bruker mye tid på å etterspørre informasjon. Husk også at det ikke er farlig å spørre dem om hjelp.
  4. Be om et gratis økonomisystem. Med tallene lett tilgjengelig på nett i et gratis økonomisystem, som regnskapsprogrammet Centiga, kan du bruke fjorårets tall til å planlegge det kommende året.
  5. Bruk tallene. Sammenlign tallene dine med konkurrentenes offentlige regnskapstall. Slike konkurrentanalyser kan gi deg verdifull innsikt som kan benyttes i budsjetteringsprosessen.


Spørsmål? Ta kontakt med Marius Kristiansen på 406 06 670 eller marius.kristiansen@intunor.com.


Ebok Rimelig Regnskap