Det er høysesong for tilkallingsvikarer og bruk av gamle ansettelseskontrakter kan få uønskede konsekvenser.

Ikke gå i kontraktsfellen!

Publisert 27.06.2019

Det er viktig at regler og krav i arbeidsmiljøloven etterleves, og feil bruk av arbeidsavtaler kan få uønskede konsekvenser.

Dersom selskapets praksis har vært å inngå løpende avtaler med tilkallingsvikarer, så vil tilkallingsvikaren kunne anses for å være fast ansatt på et gitt tidspunkt. Dette vil forståelig nok kunne ha betydelige konsekvenser på sikt.

For å overholde gjeldende regler, må selskap legge om sin praksis.

Selskapet må ved hvert enkelt oppdrag, inngå midlertidige ansettelsesavtaler med tilkallingsvikaren, basert på forhåndsavtalte rammevilkår.

INTUNOR HR Consulting har utarbeidet avtaler for tilkallingsvikarer;

  • Rammevilkår, som er en overordnet avtale hvor arbeidsgiver og tilkallingsvikaren på forhånd blir enige om visse rammevilkår/-betingelser, og en
  • Midlertidige ansettelsesavtale, som må inngås ved hvert oppdrag.

Disse oppfyller til sammen kravene til arbeidsavtalens innhold etter reglene i arbeidsmiljøloven.

Ved behov for hjelp til å utarbeide og etablere disse avtalene i deres selskap kontakt INTUNOR HR Consulting ved Terje Haugen på terje.haugen@intunor.com eller 92 80 94 64.