Arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021, de som tar tilbake ansatte kan søke tilskudd

Publisert 19.03.2021

Det er etablert en ny lønnsstøtteordning for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden mars til 20.juni 2021. Samtidig er det vedtatt en ny periode med lønnsplikt (arbeidsgiverperiode) fra 1. juni 2021. Den består av fem lønnspliktdager.

Lønnsstøtte til bedrifter fra 15. mars 2021

Ordning gjelder for arbeidsgivere som tar tilbake egne ansatte fra permittering i perioden 15. mars til 30. juni 2021, basert på myndighetenes ønske om å få permitterte raskere tilbake i jobb samtidig ønsker en å bidra til at bedriftene gjennom dette kan danne grunnlag for ny vekst.

Arbeidsgiver med minst 70% omsetningsfall får inntil kr 25 000 i mnd per ansatt som tas tilbake fra permittering. Ved omsetningsfall under 70%, avtar støttebeløpet gradvis ned til kr 10 000 for et omsetningsfall på 15%, som er minstekravet for rett til støtte. Her er det satt begrensninger på samlet maksbeløp pr virksomhet og konsern tilsvarende støtte til 250 personer i perioden.

Ansatte som tas tilbake må ha vært helt eller delvis permittert både per 5. mars 2021 og på minst en av følgende datoer:

  • 15.november 2020
  • 1. desember 2020
  • 15. desember 2020
  • 31. desember 2020
  • 15. januar 2021

Støttebeløpet beregnes utfra den ansattes stillingsbrøk, permitteringsgrad og antall kalenderdager den ansatte er tilbake i jobb. Myndighetene har tatt høyde for nye lokale nedstengninger, her kan ansatte på lønnsstøtte re-permitteres uten at opptjent eller fremtidig støtte går tapt.

Les mer om lønnsstøtte hos Skatteetaten

Forslag om Arbeidsgiverperiode II fra 1. juni 2021 er utgått.


Ønsker du hjelp? Ta kontakt med Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting på terje.haugen@intunor.com eller +47 92 80 94 64.