Har du ansatte som er permittert? Permitteringsperioden forlenget til 52 uker

Publisert 19.08.2020

Før helgen ble det vedtatt at permitteringsperioden forlenges fra 26 til 52 uker med virkning fra 1. november. Det betyr at arbeidstaker kan være permittert i inntil 1 år, og har til hensikt å motvirke unødige oppsigelser. Eventuell avvikling av ferie i perioden vil som vanlig forlenge permitteringsperioden tilsvarende.

Den forlengede perioden gjør situasjonen mer håndterbar for noen berørte bedrifter og ansatte.

Samtidig er det viktig at man som arbeidsgiver gjør kontinuerlige vurderinger av hvor vidt det er nødvendig å holde arbeidstakere permittert, og stille seg noen kritiske spørsmål;

- Hva er prognosen for høsten 2020, og ikke minst hvordan ser år 2021 ut for selskapet? Har selskapet et varig behov for dagens bemanning, eller er oppsigelser uunngåelig?
- Hvordan slår lønnsplikten i oppsigelsestiden ut på revidert budsjett for 2020 og/eller på foreløpig budsjett for 2021?

Før sommeren delte vi en nyhetsartikkel som omhandlet oppsigelser https://www.intunor.com/nyheter/92560, der vi satte søkelyset på blant annet saklighet og formkrav.

Permitteringsperioden går mot slutten - hva nå? - INTUNOR Permitteringsperioden for arbeidstakere som er permittert som følge av koronautbruddet nærmer seg slutten. Nå bør bedriftene vurdere hvorvidt de har mulighet til å beholde de ansatte, råder Terje Haugen i INTUNOR Employee Management. www.intunor.com

- Ved oppsigelser nå, vil kravet til saklighet og dokumentasjon av beslutningsgrunnlaget være av vesentlig betydning.

Du kan også lese mer om oppsigelser her: https://www.intunor.com/oppsigelser

Vi minner også om at oppsigelser tilsidesetter permitteringer, og selskapets lønnsplikt løper i oppsigelsestiden.

Har du spørsmål om hva forlenget permitteringsperiode betyr for deg og dine ansatte? Trenger du hjelp til en eventuell nedbemanningsprosess? Ta kontakt med Elin Kvale, seniorrådgiver HR Consulting, tlf.: 940 16 854 eller elin.kvale@intunor.com