Kompensasjonsordningen: Frist for mars-mai er 31. juli

Publisert 16.07.2020

Bedrifter som har et betydelig omsetningsfall som følge av Covid-19 kan søke om kompensasjon. Ordningen er nå utvidet til august. Fristen for mars-mai er likevel 31. juli.

Foretak som er skattepliktige til Norge og som har hatt et betydelig omsetningsfall (20 prosent i mars og 30 prosent i april-mai) kan søke om tilskudd. Fristen for perioden mars-mai er 31. juli. Tilskuddsbeløpet avhenger av virksomhetens faste kostnader og nedgang i omsetning.

Er du usikker på om din virksomhet kvalifiserer? Regn ut omsetningsnedgangen her: kompensasjonsordning.no/omsetningsfall

Når du fyller ut søknadsskjemaet blir du bedt om å oppgi foretakets omsetning og kostnader. Søker må også bekrefte at den kan fremskaffe attest fra revisor eller autorisert regnskapsfører.

Søknadsskjemaet finner du her: soknad.kompensasjonsordning.no

Ønsker du bistand med å søke om kompensasjon? Ta kontakt med Tom Nielsen eller Lars Kvarsvik på Tom.Nielsen@Intunor.com / Lars.Kvarsvik@Intunor.com.