Slik hjelper INTUNOR bedrifter med søknad om kompensasjon fra myndighetene

Publisert 27.03.2020

Regjeringen fortalte på torsdag hvordan de planlegger å kompensere kostnadene for bedrifter som er hardt rammet av koronaviruset. Vi kan hjelpe din bedrift med å søke om kompensasjon.

Kompensasjonsordning for bedrifter med omsetningsfall

INTUNORs beredskapsteam har brukt de to siste ukene på å bidra med finansiering og kostnadsreduserende tiltak for mange bedrifter. Vi er nå i ferd med å gå inn i en ny fase hvor konsulentene også kan bistå med å søke om kompensasjon for tapte inntekter.

– Mange bedrifter opplever at inntektene stuper, men at kostnader som husleie, forsikringer og andre forpliktelser fortsetter å løpe. Da er det godt å vite at regjeringen dekker mesteparten av disse kostnadene, sier adm. direktør Torben Torbjørnsen i INTUNOR Group.

Kriterier for kompensasjon

For å kvalifisere for ordningen må bedriftene kunne vise til et omsetningsfall på minst 20 prosent i mars og 30 prosent de påfølgende månedene, målt mot året før.

Kompensasjon = Omsetningsfall i prosent X (faste kostnader minus egenandel) X Justeringsfaktor.

Justeringsfaktoren blir 90 % for bedrifter som er tvunget til nedstenging av staten og 80 % «for øvrig næringsliv». Egenandelen er 10.000 kroner for bedrifter som ikke er tvunget til å legge ned.

Regnskapsfører må godkjenne

Søker må ved innsending kompensasjonssøknaden må bekrefte at de kan fremskaffe attest fra revisor autorisert regnskapsfører ved en senere anledning. Derfor ønsker INTUNOR å kontrollere dokumentasjonen og bistå med riktige beregninger før søknaden blir sendt inn. Slik begrenser vi omfanget av eventuelle sanksjoner.

Vårt mål er at INTUNORs kunder skal være blant de første til å få støtte.

Bedrifter som ønsker bistand oppfordres til å melde interesse her: https://bit.ly/2UE0pdY.