Tips og triks: Når kunden ikke betaler…

Publisert 26.03.2020

Det finnes noen «do's and don'ts» i god oppfølging av kundefordringer. Bedriftsrådgiver Anders W. Lunde i INTUNOR Finance gir deg de viktigste.

Mange norske bedrifter befinner seg i en situasjon med svak likviditet. Samtidig gir ikke banken lån. Da er det ekstra viktig å ha gode rutiner for betalingsoppfølging. Men i krisetider bør en oppføre seg noe annerledes enn normalt, råder Anders W. Lunde i INTUNOR Finance.

– Vi vet at mange bedrifter ikke har tilstrekkelig med likviditet til å betale alle leverandørene til forfall. Da er det viktig å sørge for at man blir prioritert, innleder fordringseksperten.

– Det kan man få til på ulike måter. Istedenfor å sende ubetalte fakturaer rett til inkasso bør man blant annet ringe kunden. I en hyggelig telefonsamtale kan man for eksempel avdekke om fakturaen er mottatt, hvorvidt kunden har noen innsigelser, og om den ønsker at man får på plass en betalingsordning begge parter er fornøyd med, fortsetter han.

Lunde påpeker at det er lite hensiktsmessig å melde inn saker på illikvide selskap til inkasso i dagens markedssituasjon.

– Det medfører bare at gjelden øker, hvilket igjen øker sjansene for at kunden melder oppbud. Da er et bedre alternativ å strekke på kredittiden og redusere kravet noe for å styrke betalingsviljen til kunden.

Smarte betalingsordninger

INTUNOR Finance bistår en rekke bedrifter med å utarbeide «smarte betalingsordringer». Disse kjennetegnes av god dialog og små, men hyppige, innbetalinger.

– Ofte finner vi også ut at det er smart å sende fakturaen i INTUNOR Finances navn. Dette skyldes at kunder har en tendens til å betale våre fakturaer, selv om vi sender dem ut uten renter og purregebyr i førsteomgang, sier Lunde.

– Målet vårt er alltid å finne gode løsninger før inkasso, påpeker han.

Tidligere i år ble det kjent at INTUNOR Finance bidro med å redusere Ellco Etiketts kundefordringer fra 1,2 millioner til 200.000 kroner på fire måneder.

«Det har vært en stor lettelse», sa adm. direktør Christian Egedius i Ellco Etikett den gangen.

Ønsker du hjelp med å styrke likviditeten? Ta kontakt med Richard Hellerud på +47 922 90 297 eller richard.hellerud@intunor.com.