Permitteringsregler for arbeidsgivere i krise

Publisert 20.03.2020

Over 200.000 nordmenn er permittert som følge av Covid-19. Trolig må flere bedrifter permittere ansatte i tiden som kommer. Vi forteller deg hvordan.
Artikkelen er fra 20.3.2020 og noen regler for permittering er endret.

Permittering er en midlertidig ordning hvor arbeidsgiver er fritatt fra lønnsplikt og hvor arbeidstakeren er pålagt arbeidsfritak. Arbeidsgiver må ha en gyldig grunn til å permittere.

Spredningen av koronaviruset kan i seg selv utgjøre en saklig grunn for permittering for mange bedrifter. Dersom Covid-19 er årsaken til permittering må bedriften sende ut skriftlig melding minimum 2 dager før iverksettelse. For andre saker gjelder fortsatt 14 dager.

Melding om permittering skal inneholde informasjon om: at det er enighet mellom partene, årsak, dato for iverksettelse, stillingsprosent, permitteringsprosent, permitteringslengde og når vedkommende ble ansatt i bedriften. Dette dekker myndighetenes informasjonsbehov, og man slipper dermed å sende inn et eget NAV-skjema (04-08.04).

Arbeidsgiverperioden er kortet ned til to dager. Det betyr at arbeidsgiver kun betaler lønn til den permitterte i de to første dagene i permitteringen. Staten dekker 18 dager med full lønn inntil 6G etter det. Deretter har den permitterte rett på dagpenger fra NAV.

Ønsker du hjelp med permitteringer? Ta kontakt med Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting på terje.haugen@intunor.com, eller ring +47 92 80 94 64.