Koronavirus: Tiltakene bedriften må iverksette

Publisert 06.03.2020

Koronaviruset har for alvor truffet Norge og konsekvensene på norsk økonomi er forventet å tilta. Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting anbefaler å forberede virksomheten på omsetningssvikt.

Det er hektiske dager for bedriftsrådgiver Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting. Som følge av utbruddet av koronavirus i Norge opplever han at mange bedrifter ønsker råd om hvilke tiltak de bør iverksette for å minimere konsekvensene for egen virksomhet.

– Selv om man ikke kan stanse viruset er det arbeidsgivers plikt å bidra til at konsekvensen blir så liten som mulig. Først og fremst er det viktig at man tar vare på de ansatte ved å innføre beskyttende tiltak.

– Jeg anbefaler blant annet at man legger til rette for god hygiene og hyppig renhold. Videre bør man oppfordre til digital kundekontakt. Det tror jeg også mange kunder setter pris på.

Haugen oppfordrer videre bedrifter med ansatte i risikogrupper til å legge til rette for hjemmekontor og sørge for at virksomheten er rustet for at ansatte kan bli satt i karantene. Tiltakene bør kommuniseres skriftlig, råder han.

– Vær forberedt på omsetningssvikt

Bedriftsrådgiveren mener at de fleste bedrifter bør innføre kostnadsreduserende tiltak for å imøtekomme fallende etterspørsel.

– Vi vet at flere større konsern allerede vurderer permitteringer. Da er det ingen grunn til at mindre foretak, som er mer sårbare, ikke gjør det samme. En nedbemanningsprosess må formaliseres og tar minimum fem uker. Da er det viktig å være tidlig ute.

Haugen har regnet på sårbarheten til flere bransjer. Bransjeregnskapet for hotellnæringen i 2018 viser blant annet at et omsetningsfall på 3 prosent ville medført at næringen taper penger, alt annet like.

– Det betyr at bransjen i sin helhet ikke klarer en omsetningssvikt på 10-30 prosent, som er et realistisk utfall, uten at drastiske tiltak blir iverksatt.

Det samme gjelder de fleste servicenæringer, opplyser han.

Les mer om hva INTUNOR kan bistå med her.

Ønsker du hjelp med å iverksette riktige tiltak for din bedrift? Ta kontakt med Terje Haugen i INTUNOR HR Consulting på terje.haugen@intunor.com eller ring 92 80 94 64.