Bedrifter som etablerer tiltak for å styrke likviditeten, er de som kommer best ut av økonomiske nedgangstider.

Dårlig likviditet? 7 tips som fungerer

Publisert 10.03.2021

Bedrifter som aktivt jobber med å holde likviditeten på et forsvarlig nivå er de som kommer best ut av økonomiske nedgangstider. Vi har samlet syv tiltak du kan iverksette.


Likviditet definisjon

Likviditet er en benevnelse på bedriftens tilgang på tilgang. Likviditeten kan enten være god eller dårlig. I nedgangstider er likviditeten ofte svak, da markedet har en tendens til å unngå kostnader. Kontantbeholdningen er bedriftens mest likvidte eiendel, men likviditet måles også i andre eiendeler som enkelt kan omsettes. Eksempler er aksjer, obligasjoner og kundefordringer.

Ønsker du mer informasjon om likviditet? Link til mer informasjon om likviditet på Wikipedia.


Årsaker til dårlig likviditet

Dårlig likviditet kan ha mange årsaker. De mest fremtredende er: Uventede kostnader, store investeringer, svak lønnsomhet, omsetningsfall, høy vekst, store administrative kostnader, og stor varebeholdning.


Hvordan bedre likviditeten

I nedganstider står mange bedriftert i fare for å gå over ende om de ikke etablerer tiltak for å opprettholde en sunn balanse mellom inn- og utbetalinger. Vi har laget en sjekkliste på syv tiltak bedrifter kan iverksette for å bedre likviditeten:


1. Sikre omsetning med returordninger

I usikre tider kan det være hensiktsmessig å pådra seg litt ekstra risiko for å hindre omsetningsnedgang. Man kan blant annet innføre rausere returpolitikk eller utvidede garantiordninger.

Eksempelvis kan man åpne for at bedrifter som blir pålagt nedstigning kan få returnere varene sine, få abonnementet fryst, eller få forlenget sin nedbetalingstid.

Under finanskrisen i 2008 lyktes bilprodusenten Hyundai med en lignende strategi. Selskapet lovet at nye kunder kunne selge bilen tilbake til produsenten dersom de mistet jobben. Det samme året økte bedriftens markedsandel fra 3,1 prosent til 4,3 prosent. Les historien i Forbes Magazine.


2. Forhandle med leverandørene

Lange kredittider hos leverandørene er bra for likviditeten. Slik har bedriften anledning til å fakturere kundene i god tid før den må betale leverandøren.

I nedgangstider er mange leverandører mer fleksible enn normalt. Derfor er det naturlig å igangsette reforhandlinger med store leverandører. I en slik forhandlingsprosess bør man også innhente tilbud fra konkurrerende virksomheter. Naturlige diskusjonstema er rabatter, betalingstid, priser og andre vilkår.


3. Endre prismodellen

I perioder med økonomisk ustabilitet kan det være hensiktsmessig å teste ut nye modeller for inntektsgenerering. Et naturlig sted å starte er blant eksisterende kunder.

Et eksempel på en aktivitet som er god for likviditeten er salg av gavekort. Har virksomheten anledning til å gi bort en vare/tjeneste dersom kunden kjøper et gavekort over et gitt beløp? I så fall kan dette være noe å tilby abonnenter av nyhetsbrev eller andre lojale kunder.

På samme måter kan bedrifter forbedre likviditeten ved å tilby rabatter til kunder som velger å forhåndsbetale for tjenester. Dersom din bedrift er kundens foretrukne partner, kan det godt være at kunden velger å takke ja til et tilbud om årsbetaling med rabatt fremfor månedlige betalinger.


4. Reduser kostnadene

Det sier seg kanskje selv at reduserte kostnader er bra for likviditeten, men det må med i tiltakslisten.

Har du kontroll på kostnadsnivået i bedriften? Kanskje dere har kostnader som gir ingen eller liten avkastning – kutt slike utgifter.

INTUNOR gjennomførte nylig en studie som viste at norske bedrifter kan redusere regnskapshonoraret 35 prosent.


5. Fremskynd lanseringer

Har du et nytt produkt eller en ny tjeneste som ligger i «pipen», men enda ikke er lansert? Lanser dine nesten-klare løsninger i dag! Lojale kunder som tradisjonelt er konservative til hvilke produkter og tjenester de velger å benytte seg av, kan være mer behjelpelige med å teste nesten-klare løsninger dersom de vet at din bedrift befinner seg i en vanskelig situasjon.


6. Forbedre faktureringsrutinene

En forutsetning for god likviditetsstyring er gode faktureringsrutiner. Det innebærer at man sender ut fakturaer så fort varen/tjenesten er levert og at man ser til at fakturaene blir betalt. Det kan man enten gjøre selv eller med et inkassobyrå.

Et annet godt tips er å alltid gjøre en kredittsjekk av mulige kunder før man igangsetter et arbeid. Dersom kunden har lav kredittscore bør man vurdere forhåndsfakturering. Klikk her for å lese om inkasso hos INTUNOR Finance.


7. Videreutvikle kundeporteføljen

Til slutt bør bedriften jobbe med å tilegne seg nye kunder, uten tunge investeringer. For bedrifter hvor kostnaden ved å produsere en ekstra enhet (marginalkostnad) er lav, som i for eksempel softwarebransjen, kan man vurdere å tilby gratis prøveperioder til utvalgte markeder. På sikt vil de nye kundene man får inn utvikle seg til betalende kunder.

En annen måte å forsterke kundeporteføljen er gjennom kjøp av virksomheter. Ettersom markedsverdien av mange bedrifter i dag er lav, kan det være smart å hente inn ekstra kapital til oppkjøp av bedrifter med interessante kundeporteføljer og produkter som harmonerer godt med det du selger.


God likviditet

For å måle virkningen av tiltakene bedriften etablerer for å bedre likviditeten, trenger du et likviditetsbudsjett. Her legger mam inn opplysninger om hvor mye penger bedriften forventer at går inn og ut av konto over de kommende månedene for å estimere hvor mye penger den vil ha mot slutten av hver måned.

Trenger du et et likviditetsbudsjett? Last ned likviditetsbudjettet Pengeplanleggeren her.

Ønsker du hjelp med å bedre likviditeten? Ta kontakt med business controller Tom Nielsen på 915 10 851 eller tom.nielsen@intunor.com.