Vi står sammen i stormen

Publisert 12.03.2020

​Det er vanskelig å forutse de endelige konsekvensene av koronaviruset, men at spredningen av Covid-19 vil påvirke norsk økonomi er det ingen tvil om. Det bekymrer adm. direktør Torben Torbjørnsen i INTUNOR Group. Han er villig til å strekke seg langt for at kundene kommer seg gjennom krisen.

Koronaviruset skaper tunge ringvirkninger i norsk næringsliv. Smitten er gått over i en fase hvor den ikke lar seg spore og stadig flere blir satt i karantene. Adm. direktør Torben Torbjørnsen i INTUNOR Group forteller at bedriften strekker seg langt for å minimere konsekvensen av viruset.

– Jeg vet ikke hvilke følger spredningen av koronaviruset vil ha i Norge. Men vi i INTUNOR gjør alt vi kan for at konsekvensen blir så liten som mulig for våre medarbeidere og kunder, sier han.

På tirsdag tok INTUNOR-sjefen avgjørelsen om å stenge dørene ved kontorene i Bodø.

– Vi tar ingen sjanser på vegne av de ansatte. I Bodø anså vi risikoen for smitte som for høy til å holde åpent. Nå jobber de ansatte hjemmefra, sier han.

Samtidig er en rekke tiltak iverksatt for at kundene skal klare seg gjennom krisen.

– INTUNOR stiller med kunnskap og kapital. Mange bedrifter trenger for eksempel hjelp til å gjennomføre gode nedbemanningsprosesser. Andre får hjelp til å styrke likviditeten med lån og kreditter.

Personell og lønn

Torbjørnsen forteller videre at INTUNOR nå har fristilt personell som kan trå til på kort varsel i kriserammede bedrifter.

– Vi ser for oss ulike scenarier av ulik alvorlighetsgrad for ulike bedrifter. Mange kommer til å trenge hjelp til å kjøre ut lønn. Ofte er det bare en eller to personer som er ansvarlige for det i en bedrift.

– Samtidig har vi eksperter på HR og økonomistyring i hele landet. Disse ressursene kan også stilles til disposisjon dersom der er nødvendig.

Trenger du bistand? Ta kontakt med din kunderådgiver eller ring oss på + 47 45 89 89 89. For mer info se: intunor.com/koronavirus.