Spennende stilling som Business Controller

Publisert 05.06.2019

For å styrke vår satsing innen rådgivende økonomistyring søker INTUNOR etter en ny, driftig, forretningsorientert og selvgående Business Controller. Stillingen vil arbeide mot flere av selskapets mest sentrale kunder, og utgjør en viktig del av vår satsning.

INTUNOR har fokus på bruk av riktige digitale verktøy og smartere løsninger for å bistå våre kunder best mulig. Stillingen inngår i teamet Business & Financial Management som i dag består av 3 stykker og rapporterer til teamleder. Stillingen vil være lokalisert i Oslo, men vil bistå alle våre lokasjoner.

Søk på stillingen her


Ansvarsområde

Vi søker etter en person som primært vil være en proaktiv og synlig Business Controller for ledelsen hos våre kunder, og samtidig samarbeide nært med våre eksisterende leveranser og konsept/-produktområder innen økonomi- og regnskapsområdet. Du vil jobbe inn mot både nye og eksisterende kunder, derfor vil relasjons- og nettverksbygging være svært viktig.
Vi har i dag mange dyktige og faglige ressurser. Og med utvidelsen av teamet med vår nye Business Controller vil vi kunne styrke salget av ytterligere økonomileveranser, og ikke minst bidra i den operative styringen hos våre kunder.

Sentrale arbeidsoppgaver

 • Bistå og rådgi våre kunder som økonomisjef/controller i samarbeid med våre faglige ressurser.
 • Bidra til å sette opp, drifte, analysere og rapportere på vegne av økonomifunksjonen
 • Generell bedriftsrådgivning innen finansiering, kapitaltransaksjoner, organisering, valg og oppsett av relaterte IT systemer, og andre relaterte områder.
 • Bidra til at den løpende rapporteringen for ledelsen hos våre kunder gir god styringsinformasjon. Ta eierskap og drive igjennom våre kunders budsjett-, forecast- og analyseprosesser
 • Sørge for salg- og leveranser mot eksisterende kunder innen økonomistyring, rapportering og effektivisering
 • Framstå som en reell rådgiver for våre outsourcede regnskapsfunksjoner
 • Presentere forbedringsområder for egen organisasjon og våre kunder

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring fra business controlling, management consulting eller tilsvarende
 • Erfaring fra regnskaps- og økonomifunksjoner
 • Teknologisk interesse og forståelse
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og praktisk erfaring med bruk av IT-systemer
 • Erfaring fra prosjektgjennomføring og -styring vil være en fordel

Personlige egenskaper

 • Trigges av salg og vellykkede prosjektleveranser
 • Har erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver for andre mellomstore selskaper; controller, økonomisjef, business partner e.l.
 • Nysgjerrig og motivert til å jobbe i et pulserende og dynamisk miljø
 • Proaktiv, tørr å utfordre
 • Forretningsorientert med analytisk og logisk tilnærming
 • God relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Arbeide selvstendig, men også lede prosjektgrupper når dette er nødvendig
 • Dyktig til å kommunisere, visualisere og gjøre seg forstått på tvers av yrkesgrupper

Vi tilbyr

 • Du vil være med å videreutvikle INTUNORs Business & Financial Management team
 • Du vil få en sentral rolle i utviklingen av et av våre viktigste satsningsområder
 • Du vil få en fleksibel rolle med stort ansvar og gode påvirkningsmuligheter
 • Du vil bli en del av et meget sterkt fagmiljø og et innovativt selskap med høy endringstakt
 • Du vil være en viktig ressurs i et selskap som utvikler ansatte og skaper gode karrieremuligheter
 • Du vil være en del av et uformelt miljø, kort vei til beslutningene og høyt under taket
 • Stillingen byr på bredde og variasjon
 • Du vil ha gode påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransemessige betingelser

Søk på stillingen her