Antallet emisjoner stiger.

Markant økning i antallet emisjoner

Publisert 03.04.2020

Likviditeten i mange norske bedrifter er i ferd med å stramme seg til som følge av Covid-19-epidemien. Da kan det være nødvendig å fylle på kapital. Stadig flere bedrifter ber om bistand til å gjennomføre emisjoner.

Stadig flere rettede emisjoner på grunn av Covid-19

Det er hektiske dager for Toril S. Falch i INTUNORs avdeling for økonomistyring. Mange bedrifter ønsker bistand med å søke om kompensasjon og tilskudd fra myndighetene, samtidig som stadig flere bedrifter ber om hjelp til å gjennomføre emisjoner.

– Det er leit at kundene sliter med likviditeten, men det er godt å kunne hjelpe dem i en vanskelig situasjon. I en emisjon henter vi inn ny egenkapital ved å utstede nye aksjer som selges til eksisterende eller nye aksjonærer til en bestemt pris., sier hun.

– Min oppgave er da å hjelpe kunden med å vurdere om en emisjon er hensiktsmessig og sørge for at prosessen går riktig, men effektivt for seg. En vellykket emisjon resulterer i at handlingsrommet til bedriften blir større, legger hun til.

Falch påpeker at det er en rekke tiltak hun oppfordrer bedriftene til å iverksette før de henter penger fra eierne.

– Start med å redusere kostnadene. Deretter bør man fokusere på å øke kredittiden mot leverandørene. Til slutt søker man om kompensasjon fra myndighetene og henter inn kapital gjennom emisjon.

Styret har handleplikt

En kapitalforhøyelse må være forankret i et vedtak i generalforsamlingen, som igjen må være basert på et forslag fra styret. Enten beslutter generalforsamlingen kapitalforhøyelse, eller så gir det en fullmakt til styret som foretar den endelige beslutningen om kapitalforhøyelse.

– Aksjeloven pålegger styret å ha løpende oversikt over forvaltningen av bedriften. Den sier også at styret har handleplikt. Koronakrisen er langt på vei ekstraordinær og utløser handleplikten for en rekke norske styrer. Dersom egenkapitalen ligger an til å bli uforsvarlig skal det innkalles til generalforsamling, påpeker Falch.

Er du et styremedlem og trenger bistand? Ta kontakt med INTUNOR Business & Financial Management på bfm@Intunor.com, eller ring Toril S. Falch på + 47 913 68 643.