Nedbemanning

Av og til er det nødvendig å gjennomføre en nedbemanning, si opp og/eller avskjedige ansatte. Det kan også være aktuelt å pålegge arbeidstakere arbeidsfritak.

Det er flere grunnet til at et ansettelsesforhold skal eller må opphøre, det være seg ved oppsigelse grunnet virksomhetsinterne eller arbeidstakers forhold, eller ved avskjed/suspensjon.

Permittering er en midlertidig ordning der arbeidstaker er pålagt arbeidsfritak, men ikke like lovregulert som en oppsigelse(-sprosess). Betingelsene for gjennomføring må være tilstede og prinsippene i saksbehandlingen må følges.

I disse sakene er risikoen for å gjøre feil betydelig, og de negative økonomiske og omdømmemessige konsekvensene kan bli store.

Vi i INTUNOR HR Consulting bistår gjerne i prosessen og bidrar til en forsvarlig og verdig nedbemanning/permittering.

Videre bistår vi med utarbeidelse og etablering av et godt offboardingsprogram, bestående av: Sjekklister, Rutiner, Kompetanseoverføring, Sluttsamtaler, Attester, mv.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.