Interimledelse

Forretningsverden er i enorm utvikling, noe som stiller store krav til omstillingsevne og endringsledelse. INTUNOR People har tilgjengelige og høyt kvalifiserte ressurser som kan løse ditt midlertidige behov på leder- og spesialistnivå innen økonomi, IT, prosjektledelse og HR.

INTUNOR People har gjennom sin tilknytning til INTUNOR Group tilgang på topp kvalifiserte ledere og spesialister for Management for Hire og interimledelse. Vi løser ditt behov for ledelse og spesialister på en effektiv og trygg måte. Vår kandidatpool er i hovedsak rettet mot roller som regnskap- og økonomisjef, CEO/daglig leder, controller, CFO, IT-ledelse, HR og prosjektledelse. Våre kandidater kjennetegnes ved at de har relevant erfaring og raskt kan tiltre for å dekke oppdragsgivers behov. Vi gjennomfører alltid en grundig kartlegging av oppdragsgivers behov før vi presenterer kandidater som er aktuelle for stillingen.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.