Har du utbetalt feil lønn til dine ansatte noen gang?
Tidsbruk, riktig pris og sårbarhet er noe du bør tenke på når du skal outsource lønnskjøringen. Vi kaller det lønnsberedskap!

Lønner det seg å outsource lønnsproduksjonen?

Spar tid og penger ved å sette ut lønnsproduksjonen til en ekspert. Med INTUNOR som lønnsleverandør slipper du å ha egne ansatte i lønnsproduksjonen. Det tillater deg å fokusere på kjernevirksomheten din, og gjør deg mindre sårbar ved sykdom og ferieavvikling.

Før du bestemmer deg for om de er riktig og outsource lønn til en ekstern leverandør må du sjekke om det er en partner som har den kometansen som trengs. Lønn er et eget fag som krever spesialister og lang erfaring. Referanser fra andre kan være en god start og sjekk gjerne om de har erfaring fra din bransje og ikke minst hvilke systemer som benyttes. Ofte har man programmer og apper som samler inn data som skal hensyntas i lønnskjøringen. Det kan være timefangst eller fravær. Det skal ikke bare lønne seg økonomisk for deg, det må også være sikkert og forutsigbart.

Bli mindre sårbar

Med lønnsberedskap og et helt team som alltid er forberedt gjør at lønnsubetalingen blir korrekt hver gang.

Det tar tid

Lønnskjøringen tar tid men når man benytter spesialister så jobber de ofte raskere og billigere enn du kan gjøre selv.

Kompetanse

Lønnsfaget krever spisskompetanse og erfaring. Vårt team er alltid oppdatert på nye og kompliserte regler. I tillegg kan vi være din support for ansatte som har spørsmål om lønn og ytelser.

Drift av systemer

Integrasjoner mot ditt fag eller timesystem er smart og vi kan koble oss til de aller fleste som finnes på markedet. Finnes ikke integrasjonen har vi egne utviklere som kan bygge dette etter behov. Integrasjoner (API) kan redusere dine kostnader og eliminere feil og avvik.

Reduserte kostnader

En spesialist som jobber raskere og mer effektivt i tilpassede systemer gjør ofte jobben mye billigere enn du kan klare selv.

Oppdatert på teknologi

En partner som alltid leter etter forbedringer slik at du kan få en fast forutsigbar pris på din lønnsproduksjon. Med det siste av teknologiske løsninger for å spare tid hos dine ansatte.

En ledende partner

INTUNOR kjører lønn for over 10 000 ansatte hver mnd. Dette gir deg trygghet om at du alltid får levert til riktig tid og med den kvalitet du krever.


  • Høy lønnskompetanse
  • Riktig pensjon
  • Gode rutiner
  • Korrekt lønnsutbetaling
  • Oppdatert ferie- og fraværsstatistikk
  • Full oversikt
Lønnsberedskap
Redusere sårbarhet ved sykdom og ferieavviling. Vårt team er der alltid.
Et team av autoriserte regnskapsførere ved ditt lokale regnskapskontor..
God oppfølging
Våre rådgivere er proaktive og tar kontakt dersom det er noe du må huske. Sammen finner vi gode rutiner som forenkler innlevering av lønnsgrunnlaget.
Riktig rapportering
Vi ivaretar alle lovkrav og sørger for at alt som skal inn til myndighetene blir levert i tide. Dermed bidrar vi til god risikostyring.

Vi kobler deg på et team av spesialister

Med over 10.000 produserte lønnslipper hver mnd fordelt på ca 1.500 selskaper har INTUNOR med stor sannsynlighet en lignende kunde som deg. Med gode rutiner er det enkelt og effektivt å komme i gang. Tar du kontakt med oss kan vi koble deg på et team av spesialister på din bransje.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.