Koronaviruset - Er din bedrift godt nok rustet?
Forbered virksomheten på sykdom, omsetningsfall og andre uforutsette hendelser.

Bli godt rustet.

Koronaviruset har for alvor truffet Norge og konsekvensene på norsk økonomi er forventet å tilta. Da er det viktig å iverksette tiltak for å redusere risiko.

Våre eksperter kan trå til på kort varsel.

Lønnsberedskap
Pass på at de ansatte får riktig lønn til riktig tid - til tross for sykdom.
Et team av autoriserte regnskapsførere ved ditt lokale regnskapskontor..
Bemanning
Våre økonomer kan leies ut til kritiske funksjoner i din virksomhet.
Finansiering
Sørg for at virksomheten ikke går tom for penger. Vi har løsningene.
Budsjettering
Estimer bortfallet av inntekter og innfør kostnadsreduserende tiltak.
Nedbemanning
En nedbemanningsprosess tar minimum fem uker. Vi hjelper deg.
Rutiner
Få på plass en beredskapsplan unikt tilpasset din bedrift.

Våre anbefalinger til din bedrift

Det finnes en rekke tiltak INTUNOR Employee Management anbefaler norske bedrifter å iverksette som følge av koronaviruset.

Som følge av utbruddet av Koronavirus i Norge opplever INTUNOR Employee Management at mange bedrifter ønsker råd om hvilke tiltak de bør iverksette for å minimere konsekvensene for egen virksomhet.

– Selv om man ikke kan stanse viruset er det arbeidsgivers plikt å bidra til at konsekvensen blir så liten som mulig. Først og fremst er det viktig at man tar vare på de ansatte ved å innføre beskyttende tiltak, sier bedriftsrådgiver Terje Haugen.

– Jeg anbefaler blant annet at man legger til rette for god hygiene og hyppig renhold. Videre bør man oppfordre til digital kundekontakt. Det tror jeg også mange kunder setter pris på.

Haugen oppfordrer videre bedrifter med ansatte i risikogrupper til å legge til rette for hjemmekontor og sørge for at virksomheten er rustet for at ansatte kan bli satt i karantene. Tiltakene bør kommuniseres skriftlig, råder han.


– Vær forberedt på omsetningssvikt

Bedriftsrådgiveren mener at de fleste bedrifter bør innføre kostnadsreduserende tiltak for å imøtekomme fallende etterspørsel.

– Vi vet at flere større konsern allerede vurderer permitteringer. Da er det ingen grunn til at mindre foretak, som er mer sårbare, ikke gjør det samme. En nedbemanningsprosess må formaliseres og tar minimum fem uker. Da er det viktig å være tidlig ute.

Haugen har regnet på sårbarheten til flere bransjer. Bransjeregnskapet for hotellnæringen i 2018 viser blant annet at et omsetningsfall på 3 prosent ville medført at næringen taper penger, alt annet like.

– Det betyr at bransjen i sin helhet ikke klarer en omsetningssvikt på 10-30 prosent, som er et realistisk utfall, uten at drastiske tiltak blir iverksatt.

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.