Business Controller Advisory

Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Drammensveien 123, 0277 Oslo

Kontakt:
Markus Kleven Skustad
Managing Partner | People
+4792853817
markus.skustad@intunor.com

Venche Mydland
Recruitment Advisor
+4797609496
venche.mydland@intunor.com

INTUNOR er et norskeid selskap spesialisert på automatisering av forretningsprosesser i SMB-segmentet. Siden oppstart i 2018 har INTUNOR vokst til å bli en ledende aktør innen tjenesteleveranse og produkter tilknyttet forretningsstøtte. Med nærmere 300 ansatte og virksomhet i 11 land leverer vi daglig et bredt utvalg av tjenester til våre ca. 2 500 kunder. Vår aktivitet er direkte tilknyttet områdene Økonomi & Lønn, IT Consulting, Utvikling- og Software, Finans, HR, Rekruttering og Bemanning. INTUNOR har som målsetning og arbeider aktivt for å være våre kunders favorittpartner i deres digitale hverdag. Vårt mål er at våre kunder gjennom oss skal ha tilgang til integrerte tjenester som gjør dem rustet til å ta gode beslutninger for å føre sin virksomheten i riktig retning. Moderne teknologi gjør at våre økonomikonsulenter kan bruke mer av sin tid på å hjelpe våre kunder til å nå sine mål. Våre kundeorienterte konsulenter jobber hver dag for at kundene kan benytte mer av sin tid på utvikling av sin egen kjernevirksomhet.

For å styrke vår satsing innen rådgivende økonomistyring søker INTUNOR etter en forretningsorientert og selvgående Business Controller. Stillingen vil arbeide mot flere av selskapets mest sentrale kunder, og utgjør en viktig del av vår satsning.

Vi søker etter en person som primært vil være en proaktiv og synlig Business Controller for ledelsen hos våre kunder, og samtidig samarbeide nært med våre eksisterende leveranser og konsept/-produktområder innen økonomi- og regnskapsområdet. Du vil til dels skape din egen arbeidsmengde og jobbe inn mot både nye og eksisterende kunder, derfor vil relasjons- og nettverksbygging være svært viktig. Med utvidelsen av teamet med vår nye Business Controller vil vi kunne styrke salget av ytterligere økonomileveranser, og ikke minst bidra i den operative styringen hos våre kunder. Rollen vil også bidra til å bygge opp rådgivningsfunksjonen på tvers, og spesielt opp mot støtteordninger for våre kunder.

INTUNOR har fokus på bruk av riktige digitale verktøy og smartere løsninger for å bistå våre kunder best mulig. Stillingen inngår i Advisory teamet som i dag består av tre personer og rapporterer til leder. Stillingen vil være lokalisert i Oslo, men vil bistå alle våre lokasjoner i Norge.

Vi flytter inn i splitter nyoppussede lokaler i Nydalen fra 1. januar. Bli med på laget!

Arbeidsoppgaver og ansvar:

 • Bistå og rådgi våre kunder som økonomisjef/controller i samarbeid med våre faglige ressurser.
 • Bidra til å sette opp, drifte, analysere og rapportere på vegne av økonomifunksjonen
 • Generell bedriftsrådgivning innen finansiering, kapitaltransaksjoner, organisering, valg og oppsett av relaterte IT systemer, og andre relaterte områder.
 • Bidra til at den løpende rapporteringen for ledelsen hos våre kunder gir god styringsinformasjon. Ta eierskap og drive igjennom våre kunders budsjett-, forecast- og analyseprosesser
 • Sørge for salg- og leveranser mot eksisterende kunder innen økonomistyring, rapportering og effektivisering
 • Framstå som en reell rådgiver for våre outsourcede regnskapsfunksjoner
 • Presentere forbedringsområder for egen organisasjon og våre kunder

Kvalifikasjoner:

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Relevant erfaring fra business controlling, financial controlling eller tilsvarende
 • Erfaring fra regnskaps- og økonomifunksjoner
 • Teknologisk interesse og forståelse
 • Gode fremstillingsevner både muntlig og skriftlig
 • Kunnskap og praktisk erfaring med bruk av IT-systemer
 • Erfaring fra prosjektgjennomføring og -styring vil være en fordel

Personlige egenskaper:

 • Trigges av salg og vellykkede prosjektleveranser
 • Har erfaring med tilsvarende arbeidsoppgaver for andre mellomstore selskaper; controller, økonomisjef, business partner e.l.
 • Nysgjerrig og motivert til å jobbe i et pulserende og dynamisk miljø
 • Proaktiv, tørr å utfordre
 • Forretningsorientert med analytisk og logisk tilnærming
 • God relasjonsbygger med gode kommunikasjons- og formidlingsevner
 • Arbeide selvstendig, men også lede prosjektgrupper når dette er nødvendig
 • Dyktig til å kommunisere, visualisere og gjøre seg forstått på tvers av yrkesgrupper

Vi tilbyr:

 • Du vil være med å videreutvikle INTUNORs Advisory team
 • Du vil få en sentral rolle i utviklingen av et av våre viktigste satsningsområder
 • Du vil få en fleksibel rolle med stort ansvar og gode påvirkningsmuligheter
 • Du vil bli en del av et meget sterkt fagmiljø og et innovativt selskap med høy endringstakt
 • Du vil være en viktig ressurs i et selskap som utvikler ansatte og skaper gode karrieremuligheter
 • Du vil være en del av et uformelt miljø, kort vei til beslutningene og høyt under taket
 • Stillingen byr på bredde og variasjon
 • Du vil ha gode påvirknings- og utviklingsmuligheter
 • Konkurransemessige betingelser

For mer informasjon rundt denne stillingen ta kontakt med INTUNOR People ved Markus Kleven Skustad eller Venche Mydland.