SAP Applikasjonskonsulent kampanje og fordelingstabeller

Tiltredelse: Etter avtale
Arbeidssted: Østre Aker vei 264
Søknadsfrist: Søknader behandles fortløpende

Kontakt:
Frida Klovning
Rekrutteringsrådgiver
+4746412260
frida.klovning@intunor.com

Markus Kleven Skustad
Managing Partner | People
+4792853817
markus.skustad@intunor.com

Coop er Norges nest største dagligvareaktør og driver i dag, ca. 1.160 dagligvarebutikker innenfor seks kjedekonsepter: Obs!, Extra, Coop Prix, Coop Mega, Coop Marked og Matkroken. I tillegg driver Coop byggevarehus i kjedene Obs! Bygg og Coop Byggmix. Coop eies av kundene gjennom deres medlemskap i ett av samvirkelagene i Norge. Coop har i dag over 1,9 millioner medlemmer. Samvirkelagene eier fellesorganisasjonen Coop Norge SA.
Coop Norge Sa sin IT-avdeling (CNIT) utvikler, implementerer, videreutvikler og støtter Coops IT-systemer på vegne av forretningsfunksjonene hos Coop i Norge. CNIT koordinerer all kontakt med selskapets IT-leverandører og samarbeidspartnere. CNIT har valgt en linje med mye egen in-house kompetanse og har ca 140 fast ansatte medarbeidere. Sentrale systemløsninger inkluderer SAP i de fleste kjerne- og støtteprosesser, Microsoft kontorstøtteplattform og Lindbak som butikkdataplattform.

CNIT søker nå en SAP Applikasjonskonsulent innom kampanjeområdet i Team Kategori og F&R. Stillingen rapporterer til nærmeste overordnede.
Teamet består av 13 faglig dyktige applikasjonskonsulenter som er opptatt av å holde seg faglig oppdatert, dele kompetanse og lage gode løsninger som gir verdi for Coop og sine medlemmer(eiere). Du vil i denne stillingen få ansvaret fra IT for alt som har med fordelingstabeller å gjøre samt jobbe innenfor området med kampanjer i SAP ECC og PMR.

Stillingen er lokalisert ved selskapets hovedkontor på Grorud i Oslo. For mer informasjon rundt denne muligheten ta kontakt med Intunor People ved Frida Klovning eller Markus Kleven Skustad. Alle henvendelser behandles konfidensielt.

Arbeidsområder:
 • Forvaltning og utvikling innenfor området kampanje og fordelingstabeller
 • Rådgiver til forretningsprosjekter
 • Deltagelse i forretningsprosjekter
 • Funksjonelt og teknisk ansvar for gitte utviklingsoppgaver
 • Koordinering, planlegging, spesifisering og utvikling
 • Samarbeide med arkitektur, prosjekter, teknisk og funksjonelt ansvarlige
 • Andrelinje/ tredjelinje kontaktpunkt primært for saker innom kampanje og fordelingstabeller, sekundært øvrig innenfor Teamets ansvarsområder
 • Holde deg oppdatert under sitt fagområde (både mot forretning og SAP)
 • Håndtere og følge opp interne og eksterne ressurser


Kvalifikasjoner:
 • Siv.Ing, Siv.øk og/eller Mastergrad innenfor relevante områder.
 • Forstå kampanjeprosesser.
 • Godt kjent med customizing og debugging i SAP.
 • Kjennskap til abap koding er et pluss
 • Flytende norsk og engelsk kunnskaper, både muntlig og skriftlig


Personlige egenskaper:
 • Setter kunden først
 • God funksjonell forståelse
 • Analytisk, strukturert og metodisk
 • Løsningsorientert
 • Handlekraftig med evne til å drive gjennom løsninger
 • Gode kommunikasjons og samarbeidsevner
 • Evne til å arbeide i komplekse organisasjoner – og samtidig opprettholde fokus på definerte mål
 • Forståelse av IT`s rolle og bidrag i forretningsprosesser