Rådgiverne i INTUNOR HR Consulting sørger for at arbeidsavtalene våre inneholder det de skal, og at de er oppdatert i henhold til regelverket.
Daglig leder Mona Alvad, Jalvad AS

Ulike typer avtaler

Mye støy og konflikter kan unngås dersom arbeidsavtalen er tydelig og inneholder det den skal, presiserer rådgiverne i INTUNOR HR Consulting.

Krav om skriftlig arbeidsavtale reguleres av arbeidsmiljøloven Kap. 14, §14-5, hvor det presiseres at det skal inngås skriftlig arbeidsavtale i alle arbeidsforhold.

Vi skiller normalt mellom følgende arbeidsavtaler:

 • Avtale om fast stilling
 • Midlertidig stilling
 • Rammeavtale for tilkallingsvikarer

Utgangspunktet er alltid avtale om fast stilling, men nå går vi også inn i en høysesong for tilkallingsvikarer og midlertidige ansettelser. 1. januar 2019 trådte det i kraft nye regler om faste ansettelser, der hensikten var å unngå såkalte «nulltimerskontrakter». Det viktige er at man har avtalt en stillingsprosent og et tidsrom for arbeidsforholdet for å sikre forutsigbarhet.

Når skal arbeidsavtalen inngås?

Vi anbefaler på det sterkeste å inngå skriftlig arbeidsavtale så snart arbeidsforholdet er et faktum. Dersom man likevel utsetter det, må man huske på at i arbeidsforhold med en samlet varighet av mer enn en måned, skal arbeidsavtalen foreligge senest en måned etter at arbeidsforholdet startet. I arbeidsforhold med kortere varighet enn en måned, eller ved utleie av arbeidskraft, skal avtalen inngås umiddelbart.

Hva skal arbeidsavtalen inneholde?

Som hovedregel skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om forhold av vesentlig betydning i arbeidsforholdet. Minimumskravene for disse opplysningene er som følger:

 • Navn på arbeidstaker og arbeidsgiver (partenes identitet).
 • Arbeidsplassen. Hvis det ikke eksisterer noen fast arbeidsplass, eller hovedarbeidsplass, skal arbeidsavtalen gi opplysning om at arbeidstakeren arbeider på forskjellige steder, og oppgi forretningsadressen, eller eventuelt hjemstedet til arbeidsgiver.
 • En beskrivelse av arbeidet, eller arbeidstakerens tittel, stilling eller arbeidskategori.
 • Tidspunktet for når arbeidsforholdet begynner.
 • Forventet varighet dersom arbeidsforholdet er midlertidig, og grunnlaget for den midlertidige ansettelsen.
 • Eventuelle prøvetidsbestemmelser.
 • Arbeidstakerens rettigheter til ferie og feriepenger, og reglene for fastsettelse av ferietidspunktet.
 • Arbeidstakerens og arbeidsgiverens oppsigelsesfrister.
 • Den gjeldende, eller avtalte lønn ved arbeidsforholdets begynnelse, eventuelle tillegg og andre godtgjøringer som ikke inngår i lønnen, for eksempel pensjonsinnbetalinger og kost- eller nattgodtgjørelse, utbetalingsmåte og tidspunkt for lønnsutbetaling.
 • Lengde og plassering av den avtalte daglige og ukentlige arbeidstiden.
 • Lengde av pauser.
 • Avtale om særlig arbeidstidsordning etter bestemmelsene om redusert arbeidstid, fleksibel arbeidstid med videre.
 • Opplysninger om eventuelle tariffavtaler som regulerer arbeidsforholdet. Dersom avtale er inngått av parter utenfor virksomheten skal arbeidsavtalen inneholde opplysninger om hvem tariffpartene er.

Trenger du hjelp til å utforme tydelige og presise avtaler med dine ansatte? Ta kontakt med oss.

Jalvad AS er en ledende aktør på markedet for parykker i ekte hår og syntetisk fiber. Kundene våre skal være fornøyd og trives med sitt nye hår, og fundamentet gjennom vel 50 år er topp design og beste kvalitet. Mona er like kvalitetsbevisst når det gjelder arbeidsavtaler.

"Det er trygt å vite at vi har avklarte og tydelige forventninger oss imellom, fra både arbeidstaker og arbeidsgivers side, sier Mona Alvad"

Kontakt oss

Legg inn navn og e-post/telefonnummer så vil en av våre rådgivere snarlig ta kontakt med deg.

Fortell oss hvordan vi kan hjelpe deg.